Velkommen til Værløse Golfklub
Menu

Velkommen til Værløse Golfklub


Om Værløse Golfklub

Værløse Golfklub blev stiftet i 1993 og er med sine ca. 1250 medlemmer den næststørste idrætsforening i Værløse.

Golfbanen er tegnet af banearkitekt Jan Sederholm og er indviet i 1996. Karakteristisk for Sederholm er små nyreformede greens, der er anbragt på tværs af spilleretningen. Værløse er ingen undtagelse. Banen er anlagt i et åbent og meget smukt kuperet terræn grænsende op til Ryet Skov.

Der er siden starten årligt arbejdet målrettet med henblik på at skabe den ønskede kvalitetsbane. Den bliver f.eks. løbende udviklet bl.a. med en yderligere beplantning jf. en overordnet plan. Det er også en bane, hvor vinden er i spil, og afhængig af dens retning og styrke præmieres præcisionsspil ofte frem for længde. På flere huller skal spilleren træffe et valg; ”skal” eller ”skal ikke”. Den spiller, der anvender course management, vil have størst chance for at komme hjem til klubhuset med en lav score.

Under alle omstændigheder er det vores håb, at alle, der spiller på Værløse Golfklubs bane, vil føle, at de har fået en dejlig natur- og totaloplevelse.

Gæstespillere er meget velkomne.

Hjertestartere

Klubben har to hjertestartere ophængt. Den ene i lobbyen ved sekretariatet. Den anden på det første toilet på hul 12.

hjertestarter.dk
Værløse Golfklub  |  Christianshøjvej 22  |  3500 Værløse  |  Telefon 4447 2124  |  Telefax 4447 2128  |  mail@vaerloese-golfklub.dk